Con Gusto s.r.o.
Údolní 532/76, 602 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 91494
E-mail: info@congusto.cz